Tarieven

Fluortanten hanteert tarieven welke gepresenteerd zijn in de Prestatie- en tariefschikking 2020 (Nederlandse Zorgautoriteit NZa). Ik declareer bij volwassenen via Infomedics en kinderen zijn gratis (mits ze een verzekeringspasje hebben) en wordt alles via Vecozo geregeld

Consultatie en Diasnostiek (C)
Prijs
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen. Als er na routine vragen meer medische informatie nodig is. Inclusief bespreking met cliënt en overleg zorgaanbieder (huisarts of specialist)
€25,27
C014 Pocketregistratie
€39,90
C015 Parodontiumregistratie.
€79,79
Preventieve Mondzorg (M)
Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten. Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt.
€14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten.
€14,91
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten. Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese
€14,91
M30 Behandeling gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element.
€6,65
Verdoving (A)
Prijs
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving.
€16,62
A15 Oppervlakte verdoving
€8,64
Tandvleesbehandelingen (T-codes)
Prijs
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus. Toe te passen bij patiënten met PPS score 2 of 3.
€192,83
T021 Grondig reinigen wortel, complex, per element. Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. Van toepassing voor behandeling van een 1-wortelig element met pockets van ≥8 mm of een meer wortelig element met pockets van ≥ 6 mm.
€35,91
T022 Grondig reinigen wortel, standaard, per element. Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. Van toepassing voor behandeling van een 1-wortelig element met pockets van 4-7 mm of een meer wortelig element met pockets van 4-5 mm.
€26,60
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus. Toe te passen bij evaluatie na initiële behandeling/chirurgie of als periodiek herbeoordelingsonderzoek. Ongeacht het aantal zittingen.
€119,69
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling. Het vaststellen en bespreken van het parodontaal vervolgtraject.
€73,14
T042 Consult parodontale nazorg. Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.
€101,07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg. Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.
€128,25
T044 Complex consult parodontale nazorg. Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.
€178,87
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling. Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal drie plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens met de patiënt. De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€43,21
T163 Toepassing lokaal medicament. Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. Exclusief medicamenten (te declareren als materiaal- en/of techniekkosten).
€71,81
T165 Uitgebreide voedingsanalyse. Op basis van een door de patiënt bijgehouden schriftelijk verslag over zijn eetgewoonten inclusief bespreking daarvan. Enkel te declareren als onderdeel van de parodontale behandeling.
€66,49